کنترلر لیبل زن پشت چسب دار RAKI CO7


امکانات و مشخصات 
کنترل پرسرعت و دقیق لیبل انداز تا سه طرف لیبل انداز مستقل. 

استفاده از Delta HMI به عنوان نمایشگر تحت شبکه RS485 با برنامه نویسی حرفه ای و محیط کاری شبیه  
به ویندوز.

 دارای سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی و با منوی راهنما